Близо до вас Чиста и красива природа Добри условия Квалифициран персонал

.

 "Регионален хоспис" ЕООД  е вписан в Регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги по реда на чл. 162 от Закона за социалните услуги:

1. Лиценз за предоставяне на интегрираната здравно-социална услуга "Резидентна грижа" Целева  група "Лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване".
2. Лиценз за предоставяне на интегрираната здравно-социална услуга "Резидентна грижа" Целева  група "Пълнолетни лица с различни форми на деменция".
l4 
 
 
l3
 

l1

l2

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО. .