Близо до вас Чиста и красива природа Добри условия Квалифициран персонал

.

Модерни и иновативни...

Ако разполагате с камера и микрофон като част от Вашето устройство или система, можете да осъществявате видеоразговори по Skype. Може да използвате вашия телефон или компютър за да видите близките ВИ. 

Регионален Хоспис разполага с мобилни таблети и преносими компютри, чрез които пациентите уплътняват свободното си време. Използват ги и за връзка със своите близки.

07:00-08:30ч. Сутрешен тоалет

08:30-09:00ч. Сутрешно раздвижване

09:00-09:30ч. Закуска, измерване на кръвно налягане и прием на лекарства

09:30-12:30ч. Психолог - игри за умствено стимулиране, разходки.

12:30-13:30ч. Обяд и прием на лекарства по обяд

13:30-15:00ч. Почивка, следобеден сън

15:00-17:00ч. Разходки, процедури и следобедно кафе

17:30-18:30ч. Вечеря

18:30-20:00ч. Телевизия - вечерните новини и филми

 "Регионален хоспис" ЕООД  е вписан в Регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги по реда на чл. 162 от Закона за социалните услуги:

1. Лиценз за предоставяне на интегрираната здравно-социална услуга "Резидентна грижа" Целева  група "Лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване".
2. Лиценз за предоставяне на интегрираната здравно-социална услуга "Резидентна грижа" Целева  група "Пълнолетни лица с различни форми на деменция".
l4 
 
 
l3
 

l1

l2

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО. .