КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ПРИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНИТЕ ?

Потребителите на услуга имат възможност да бъдат настанени в Регионален хоспис:

1. На финансовата подкрепа на общините:

  • Габровоc1
  • Свлиево 
  • Дряново
  • Трявна

 

За да се ползва фиансовата подкрепа, пациентите  трябва да отговарят на  определени критерии:

  • заболяване
  • местоживеене
  • доход

  

Ако  Вашият близък е на финансова подкрепа  от:

-  Община Габрово или Трявна,  на ден той заплаща 15лв.,

-  Община Дряново или Севлиево,  на ден той заплаща 16лв.

Възможна е финансова подкрепа от Общините на пациенти по социални индикации:  

   -  На пациент без близки с родствена връзка по права линия до втора степен и без месечни доходи, цялата издръжка се поема от общините;

   - При пациент без близки с родствена връзка по права линия до втора степен, но с месечни доходи, лицето предоставя 70% от доходите си за ползване на хосписа, като останалата част до пълния размер на издръжката (40.00лв. на ден) се поема от съответната община. 

 

2. На свободен прием

Ако Вашият близък е на свободен прием, на ден той заплаща 40лв.

 

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПЛАЩАНЕТО?

Извършва се от 1-во до 10-то число на текущия месец. По банков път.

 

 
 
 
 
IBAN: BG78STSA93000014752386
Банка ДСК АД
Банков код (BIC) STSABGSF
 
Необходимо е в основание на платежното нареждане да се опише "такса хосписна услуга", трите имена на лицето и месеца за които се плаща.
РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.