КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ПРИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНИТЕ ?

Потребителите на услуга имат възможност да бъдат настанени в Регионален хоспис:

 -  На финансовата подкрепа на общините:

  • Габровоc1
  • Севлиево 
  • Дряново
  • Трявна

 

Считано от 20.07.2023г.

1. Пациенти на финансова подкрепа от община Габрово, настанени в Регионален хоспис съгласно  определени критерии на общината /заболяване, доход, местоживеене/ заплащат: 80% от средномесечния доход на член на семейството си, а разликата до пълния размер на цената на услугата за 30 дни се заплаща от бюджета на Община Габрово. 

2. Пациенти на финансова подкрепа от общините Севлиево, Дряново и Трявна, настанени в Регионален хоспис съгласно  определени критерии на общините /заболяване, доход, местоживеене/, сумата се определя съгласно решение на общински съвет.

 - На свободен прием

 Ако Вашият близък е на свободен прием, на ден той заплаща 50лв.

 

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПЛАЩАНЕТО?

Извършва се от 1-во до 10-то число на текущия месец. По банков път.

 

 
 
 
 
IBAN: BG78STSA93000014752386
Банка ДСК АД
Банков код (BIC) STSABGSF
 
Необходимо е в основание на платежното нареждане да се опише "такса хосписна услуга", трите имена на лицето и месеца за които се плаща.
РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.