lineika

Регионален хоспис ЕООД предлага услуги с използването на медицински автомобил – линейка.

Регионалния хоспис разполага с линейка, която има съвременно оборудване и при необходимост е придружена от медицинско лице. Това може да бъде медицинска сестра или лекар.

Използването на линейка на Хосписа е възможно, както в пределите на гр.Дряново, така и на територията на страната.

 

Услуги с линейка от Регионален Хоспис:

  • Транспортна услуга в рамките на град Дряново (отиване и връщане): 15 лв
  • Транспортна услуга извън рамките на град Дряново (отиване и връщане): 1 лв/км (отиване и връщане)
  • Пренос на болен от служител на Регионалн Хоспис от дом/болница до линейката: 5 лв/етаж (максимална цена на услугата 15 лв)
  • Придружаване от медицинско лице „мед.сестра“: +25% от цената на транспортната услуга
  • Придружаване от медицинско лице „лекар“: + 50% от цената за транспортната услугата
  • Транспортни услуги извън границите на страната: цени по договаряне
  • Транспортни услуги за нуждаещите се лица, които не са потребители на хосписа


РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.