НАСТАНЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС:

Два са възможните варианти за приемане в хосписа:

 

1. Свободен прием.

Необходими документи:

  • Зелено направление за настаняване в Регионален хоспис издадено от Личния лекар на Вашия близък;
  • Епикриза;
  • Рецептурна книжка;
  • Лична карта.

 

 

 2. С финансова подкрепа.

Необходими документи:

  • Oбщина Габрово - правила за кандидатстване
  • Oбщина Дряново
  • Oбщина Севлиево
  • Oбщина Трявна
  • Необходими документи може да получите от съответната община-Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.