Здравейте Нели

От името на цялото ни семейство сърдечно ви благодарим за грижите които положихте за баба Зорка в последните месеци от живота и.

Въпреки, че тя беше труден човек, вие и вашия персонал се отнасяхте към нея високо професионално, с уважение и много внимание.

Правеше ни приятно впечатление отзивчивостта на всички в хосписа към желанията на роднините и дори към капризите и.

Гостоприемството ви надхвърли всички наши очаквания.

Габрово трябва да се гордее с нивото на организация на вашия бизнес.

Желая ви още успехи в бъдещето.

Ваш

Петър Големанов

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.