ДО РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС

ГР. ДРЯНОВО

Благодарствено писмо

Уважаема госпожо Тодорова,

Искам да изкажа огромната си благодарност към Вас и ръководения от Вас екип на Регионален хоспис- град Габрово.

В продължение на двадесет дни Вие и  хосписният екип положихте непрекъснати грижи за моя баща Георги. Дадохте му подкрепа и сили да се справи с жестоката болест! В последните си дни, той получи спокойствието и емпатията, от които толкова силно се нуждаеше!

Татко постъпи в хосписа на 28 юни 2021 г., с диагноза карцином на дебелото черво с множество метастази в черния дроб.  

В продължение на 20 дни до неговата смърт, за него се грижихте изключително професионално и с любов. Отнасяхте се  с разбиране както към него, така и към мен и моето семейство. Подкрепяхте ни!

Хосписа посещавах всеки ден и нито веднъж не срещнах намръщени или отекчени погледи въпреки естеството на работата Ви! Вие работите с толкова любов и отдаденост, че в един момент аз се почуствах част от екипа ви, част от вас! 

Госпожо Тодорова, останете все така отдадени на работата си, която е изключително отговорна и в същото време отнемаща много от вашето време и енергия. Без Вашата физическа и морална подкрепа към болните и техните близки, животът на тези хора би се превърнал в истинско бедствие.

Благодаря Ви!

Благодаря, че Ви има!

С уважение:

Светослава Илиева

гр.Плевен

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.