До Кмет

на Община Габрово

Благодарствено писмо

 на колектива на РХ Габрово стационар Дряново и нейния ръководител Нели Тодорова

 

от Атанас Панов и Невяна Башлиева

ползващи услугите на РХ Габрово стационар Дряново

  

                 Уважаема госпожо Христова,

  

Искаме да изкажем нашата голяма благодарност за положените медицински хуманни, морални и всякакъв вид други  грижи за нашия баща Христо Атанасов Панов  постъпил по спешност с микро инсулт в РХ стационар Дряново на 19.06.2021г. в 19ч. Прекрасен персонал – санитари, стажанти, медицински сестри  и лекари за консултации. Баща ни  беше възстановен за кратко време с 24 часовия труд на тези хора. Адмирации заслужават всички тези хора съвместно с техния ръководител. Това са хора с усмивки на лицата , доброта и милосърдност лъхаща от техните сърца и въпреки тежките случаи те не се предават.

 

Само можем да кажем едно голямо БЛАГОДАРЯ мили хора!!!

И едно голямо БЛАГОДАРЯ на Община Габрово за толемия брой разкрити социални институции , необходими на гражданското ни общество!

28.06.2021г.

Габрово                                                                                 С уважение: Н.Башлиева

                                                                                                                     А.Панов

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО.