Близо до вас Чиста и красива природа Добри условия Квалифициран персонал

.

 
Хоспис е дом, които предлага по-достойна и комфортна алтернатива за сериозно болни хора. 
 
В дома се осигуряват специални грижи за пациента, за да се подобри както качеството на неговия живот, така и на живота на близките му.
 
Хоспис грижите се фокусират върху всички аспекти от живота на пациента и неговото благосъстояние: физически, социални, емоционални и духовни.
 
Няма възрастови ограничения. 

НАБИРАТ СЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТ

„СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

 

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО. .